Dans Sporu standart branşı için hakemin değerlendirme kriterleri

A. TEKNİK KALİTE
1. Duruş: İki dansçının genel duruşunun yanı sıra, dinamik duruş-her bir hareket gerçekleştirilirken gövdenin ve gövde eklerinin pozisyonu.
2. Tutuş: Temas noktaları, el tutuşları ve bunların, eşlerin hareketleri ile ilintisi.
3. Merkez: Kadının ve erkeğin, birbirleri ile temas eden kendi merkezleri (pelvis-karın).
4. Denge: Her iki dansçının hem statik pozisyonlarda hem de dinamik hareketlerde sabit kalabilmeleri.
5. Ayak Becerileri (Ayak hareketi ve ayağın yerleşimi): Her iki ayağın yer üzerindeki hareketi, yer üzerindeki duruşu ve ayaklarla bileklerin
dizilimi ve şekillenmesi.

6. Bedensel Eylemler: Eylem sırasında ve izolasyon halinde kalçalar ve üst gövde ile yapılan hareketler.
7. Yönlendirici Eylem: Gövdenin denge aşımına yönlendirilmesini, dizin kırılmasını ve bacak hareketini koordine etme becerisi.
8. Harekete Hazırlık: Harekette Koronal, Sagittal ve Transvers düzlemleri etkin kullanma yeteneği.
9. Yükselme ve Alçalma: Doğru teknik eylemleri kullanarak Yükselme ve Alçalma’yı yaratma yeteneği.
10. Salınım: Vücut ağırlığını kullanarak ve hazırlık eylemleri ile Yönlendirici eylemleri birleştirerek Salınım eylemini yaratma yeteneği.
11. Pivot Dönüşler/Pivot Eylemi/Sürekli Spin Dönüşler: Yukarıda tanımlanan eylemleri, doğru tekniği, hızı ve müzikaliteyi kullanarak
gerçekleştirme yeteneği.
12. Beceri İsteyen Figürler: Zorlu ek beceriler gerektiren ve yüksek zorluk derecesindeki figürleri gerçekleştirme yeteneği.

B. MÜZİKLE UYUMLU HAREKET ETME
1. Zamanlama/Aksak Zamanlama: Dansçıların, müziğin temposuna uyma yeteneği.
2. Ritim: Dansçıların, hareketlerini müziğin ritmik vurgularına uydurma yeteneği.
3. Müzikal Yapı: Dansçıların, müziğin diğer tüm unsurlarına (Melodi, Dizilim, Koro, Yoğunluk vb) uygun şekilde dans etme yeteneği.

C. PARTNERLİK BECERİLERİ
1. Fiziksel İletişim: Partnerlerin her ikisinin de kendi dengelerini kurmuş oldukları durumlarda fiziksel temas ve tutuşun kullanımı ve koordine edilmesi.
2. Denge Aşımı/Karşıt Denge/Tutuşlar/Düşüşler: Partnerlerden biri veya her ikisi birden kendi denge sınırlarının dışındayken, hareketlerde,
figürlerde ve çizgilerde bağlantının kullanılması ve koordine edilmesi.
3. Zaman ve Alan: Partnerler arasındaki boşluğun doğru yönetilmesi ve zamanlama ve mesafe açısından gövdenin tüm bölümlerinin hareketinin
koordine edilmesi.
4. Tutarlılık: Dansçının, çeşitli pozisyonlar ve bağlantılar arasındaki geçişleri yönetebilme yeteneği.

D. KOREOGRAFİ VE SUNUM
1. Yapı ve Kompozisyon: Figürlerin, zamanlamanın, alanın ve farklı zorluk derecelerinin kullanılmasıyla bir dans kompozisyonu oluşturulması.
2. Sözel Olmayan İletişimler: İzleyici ve partner ile iletişim kurabilmek için sözel olmayan iletişim yollarını kullanma yeteneği.
3. Pozisyon Alma/Zemin Kullanımı: Koreografinin gerçekleştirilmesi sırasında pozisyon seçimleri ve mevcut alanın kullanımı.
4. Karakter Oluşturma: Her dansın tipik özelliklerinin, hareketler ve ifadeler aracılığıyla gösterilebilmesi.
5. Enerjinin Uygulanması: Dansçının performans sırasında güç yaratabilmesi, uygulayabilmesi ve bunu sürdürebilmesi.
6. Atmosfer: Dansçılar arasında ve dansçılarla izleyici arasında, her dansın mizacını ortaya koyacak bir atmosferin yaratılması.

Kaynak: WDSF JUDGİNG SYSTEM 2.1
Çeviri: Ayşe Deniz GÖKENGİN

Dans Sporu standart branşı için hakemin değerlendirme kriterleri” için bir yorum

  1. Geri bildirim: Bültenden gelen ses

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close